• Portal
  • Søk
  • Treffliste
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Skriv ut
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Apollontidsskrifttidsskrift
Alternativ tittel: forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo - Oslo : Univ. i Oslo. [tidsskrift] - Språk: Norsk (bokmål). Biblioteket har: 2011-
  
Gemini : forskningsnyheter fra NTNU og SINTEFtidsskrifttidsskrift
NTNU/SINTEF. [tidsskrift] - Språk: Norsk (bokmål). Biblioteket har: Siste 2 årg.
  
Generasjon.com : mediekultur blant barn og ungeBok302.23083 Tøn
Tønnessen, Elise Seip, 1951- / - Oslo : Universitetsforl., 2007. - 186 s. - Språk: nob
Tønnessen, Elise Seip2007
Norske forskingsbragder : vitskaplege oppdagingar gjennom 150 årelektronisk ressursEikeseth, Unni, 1974- / - Oslo : Samlaget, 2016. [elektronisk ressurs]. - 1 elektronisk tekst (218 s.) - Språk: Norsk (nynorsk)Eikeseth, Unni2016
Utviklingsarbeid og endringsprosesserBok371.2 Sun
Sunnevåg, Anne-Karin / - Oslo : Gyldendal akademisk, 2012. [Bok]. - 44 s. (Dette vet vi om) - Språk: Norsk (bokmål)
Sunnevåg, Anne-Karin2012