• Portal
  • Søk
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
Tittel:Bok og Bibliotek
Utgaver pr år:6
Bestand:Siste årgang
Materialtype:tidsskrift
Signatur:tidsskrift
Utgitt:ABM-Media
ISBN/ISSN:0006-5811
Emneord:Bibliotek
Note:Bibliotekrelaterte artikler om drift og ledelse av dagens moderne bibliotek. Spesielt legges det vekt på hvordan man kan bedre besøksfrekvens til bibliotekene, gjøre bibliotekene mer kjent blant den vanlige borger. Tips fra andre bibliotek i Norge og utenfor landets grenser, referat fra viktige seminarer og utstillinger fra inn- og utland. IT i bibliotek. Hvordan bruke sosiale datatjenester i bibliotek. Lesere: Ledere/eiere av bibliotek, øvrige bibliotekansatte, kulturbyråkrater og media. Kommunale etater med hovedansvar for bibliotektjenesten.
Eier:EIKERVG


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
URL:http://www.bokogbibliotek.no/