• Portal
  • Søk
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
Tittel:1814 : krig, nederlag, frihet : Danmark-Norge under Napoleonskrigene
Ansvar:Rasmus Glenthøj, Morten Nordhagen Ottosen
Forfatter:Glenthøj, Rasmus / medforf.: Ottosen, Morten Nordhagen
Materialtype:Bok
Signatur:948.1033 Gle
Utgitt:Oslo : Spartacus, cop. 2014
Omfang:391 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-430-0813-7
Klassenummer:948.1033 / 948.9033
Emneord:Norge-Historie-1720-1814 / Danmark-Historie-1800-1899 / Napoleonskrigene
Innhold:
1814 var det moderne Norges fødsel, og både landets selvstendighet og grunnloven fikk leve videre selv etter unionen med Sverige. Politisk sett gjorde dette Norge til en av Napoleonskrigenes vinnere, men for Danmark ble freden i Kiel "tapet av Norge". Krigsårene frem mot 1814 inneholder dramatiske begivenheter, og i denne boken får leseren en samlet fremstilling av krigsårene mellom 1807 og 1814 fra et felles dansk-norsk perspektiv. Boken tar for seg en del av norgeshistorien som tidligere har vært lite belyst, og er et resultat av et dansk-norsk samarbeid. Utgis samtidig i begge land.
Eier:EIKERVG
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)
Forlagets omtale: Krigsårene frem mot 1814 inneholder noen av de mest dramatiske begivenhetene i både dansk og norsk historie. I denne boken finner du for første gang en samlet fremstilling av krigsårene mellom 1807 og 1814 fra et felles dansk-norsk perspektiv.
Dette verket er et sentralt bidrag i markeringen av 200-årsjubileet for grunnloven og den dansk-norske skilsmissen, skrevet av en dansk og en norsk historiker. I boken forteller de om krigsbegivenhetene både til lands og til sjøs, hvordan de ble opplevd blant ulike samfunnslag fra elitene i København, Christiania og Kiel, til husmenn i Østerdalen, bønder på Lolland-Falster og småhandelsfolk i Slesvig-Holstein.
1814 var det moderne Norges fødsel. Norge ble selvstendig med en av Europas mest liberale grunnlover, og både selvstendigheten og grunnloven fikk leve videre selv om Norge mot slutten av året ble forent med Sverige i en løs union. Politisk sett gjorde dette Norge til en av Napoleonskrigenes vinnere, men "
"mirakelåret"
" 1814 ble født av et nederlag.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligEIKERVGbibl948.1033 Gle

Antall lån: 1