Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Gass i NorgeNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - iii, 57 s. (NVE Rapport : 2004:10) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2004
AddCart Gasskraft med CO2-håndtering : verdikjedevurderingerNVEs utgivelser556(05)
Svendsen, Pål Tore / - Oslo : NVE, 2005. [NVEs utgivelser]. - 102 s. (NVE Rapport : 2005:20) - Språk: Norsk (bokmål)
Svendsen, Pål Tore2005
AddCart Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg : veilederNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 25 s. (NVE Veileder : 2004:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2004
AddCart Klimagassutslipp fra fjernvarme: Tiltak og virkemidler : et innspill til Klimakur 2020NVEs utgivelser556(05)
Hamnaberg, Håvard / - Oslo : NVE, 2010. [NVEs utgivelser]. - 30 s. (NVE Rapport : 2010:3) - Språk: Norsk (bokmål)
Hamnaberg, Håvard2010
AddCart Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier : sluttrapportNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 52 s. (NVE Publikasjon : 1992:27) - Språk: Engelsk
 1992
AddCart Naturgass : en generell innføringNVEs utgivelser556(05) N
Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 44 s. (NVE Rapport : 2004:12) - Språk: Norsk (bokmål)
 2004
AddCart Ny energilov: Meninger i el-bransjen : resultater fra en undersøkelse blant deltakere på informasjonsmøter om den nye energiloven, våren 1991NVEs utgivelser347:620.9 S
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 28 s.+ vedl. (NVE Diverse : 1992) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle1992
AddCart Rammer for utbygging og drift av fjernvarme : veilederNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2011. [NVEs utgivelser]. - 19 s. (NVE Veileder : 2011:3) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2011
AddCart Veileder i utforming av konsesjonssøknad for fjernvarmeanleggNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2011. [NVEs utgivelser]. - 22 s. (NVE Veileder : 2011:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2011
AddCart Vindkraft - en generell innføringNVEs utgivelserAsle Selfors og Siv SannemAlternativ hyllesign.: 620.91 VIND1998
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next