Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg : veilederNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 25 s. (NVE Veileder : 2004:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2004
AddCart Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg : meldinger etter plan- og bygningsloven kap. 14 og tilhørende forskrift om konsekvensutredningerNVEs utgivelser556(05)
Hammer, Lisa Vedeld / - Oslo : NVE, 2014. [NVEs utgivelser]. - 23 s. (NVE Veileder : 2014:5) - Språk: Norsk (bokmål)
Hammer, Lisa Vedeld2014
AddCart Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg : meldinger etter plan- og bygningsloven kap. 14 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorloverNVEs utgivelser556(05)
Hammer, Lisa Vedeld / - Oslo : NVE, 2016. [NVEs utgivelser]. - 22 s. (NVE Veileder : 2016:5) - Språk: Norsk (bokmål)
Hammer, Lisa Vedeld2016
AddCart Veileder for utforming av søknader om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanleggNVEs utgivelser556(05)
Bihli, Hans Jørgen / - Oslo : NVE, 2013. [NVEs utgivelser]. - 44 s. (NVE Veileder : 2013:4) - Språk: Norsk (bokmål)
Bihli, Hans Jørgen2013