• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Habitatvalg hos yngel av laks, Salmo salar L. og ørret, Salmo trutta L. Hylle 1
Heggberget, Tor G. / - Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1974 (Zoologisk serie : 1974-12) - Språk: Norsk (bokmål)
Heggberget, Tor G.1974
AddCart Produksjon og habitatvalg hos laks og ørretyngel i Stjørdalselva og Forra 1971-74 Hylle 1
Heggberget, Tor G. / - Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1975 (Zoologisk serie : 1975-4) - Språk: Norsk (bokmål)
Heggberget, Tor G.1975
AddCart Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)NVEs utgivelser574.5:621.311
Heggberget, Tor G. / - Oslo : NVE, 1977. [NVEs utgivelser]. - 35 s. + vedl. (Terskelprosjektet : 5) - Språk: Norsk (bokmål)
Heggberget, Tor G.1977
AddCart Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)NVEs utgivelser574.5:621.311
Heggberget, Tor G. / - Oslo : NVE, 1982. [NVEs utgivelser]. - 58 s. + vedl. (Terskelprosjektet : 19) - Språk: Norsk (bokmål)
Heggberget, Tor G.1982
AddCart Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)NVEs utgivelserHylle 2
Heggberget, Tor G. / - Oslo : NVE, 1977. [NVEs utgivelser]. - 35 s. + vedl. (Terskelprosjektet : nr. 5) - Språk: Norsk (bokmål)
Heggberget, Tor G.1977
AddCart Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)NVEs utgivelserHylle 2
Heggberget, Tor G. / - Oslo : NVE, 1982. [NVEs utgivelser]. - 58 s. + vedl. - Språk: Norsk (bokmål)
Heggberget, Tor G.1982