Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avløpsnormaler : normalperioden 1961-1990NVEs utgivelser556(05)
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - 16 s. + vedlegg [ca. 100 s.] (NVE Rapport : 2001:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Astrup, Marit2001
AddCart Homogenitetstest av hydrologiske dataNVEs utgivelser556(05)
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 2000. [NVEs utgivelser]. - 18 s. + vedlegg (NVE Rapport : 2000:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Astrup, Marit2000
AddCart Homogenitetstest av hydrologiske dataNVEs utgivelser556(05)
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 2000. [NVEs utgivelser]. - 18 s. + vedlegg (NVE Rapport : 2000:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Astrup, Marit2000
AddCart Homogenitetstest av hydrologiske dataNVEs utgivelser556(05)
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 2000. [NVEs utgivelser]. - 18 s. + vedlegg (NVE Rapport : 2000:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Astrup, Marit2000
AddCart Internasjonal pilotstudie i Suldalsvassdraget : overvåking i lys av EUs rammedirektiv for vann og gjennomgang av europeisk veilederNVEs utgivelser556(05)
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 59 s. (NVE Rapport : 2004:13) - Språk: Norsk (bokmål), Engelsk
Astrup, Marit2004
AddCart Lavvannføring - estimering og konsesjonsgrunnlagNVEs utgivelser556(05)
Skaugen, Thomas / - Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 28 s. (NVE Rapport Miljøbasert vannføring : 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
Skaugen, Thomas2002
AddCart Lavvannføring - estimering og konsesjonsgrunnlagNVEs utgivelser556(05)
Skaugen, Thomas / - Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 28 s. (NVE Rapport Miljøbasert vannføring : 1:2002) - Språk: Norsk (bokmål)
Skaugen, Thomas2002
AddCart Romlig korrelasjonstruktur på regnflom i Sør-Norge : hovedfagsoppgave i fysisk geografi (hydrologi)NVEs utgivelser556.166
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 1999. [NVEs utgivelser]. - 59 s. + vedlegg (Hydra notat : 2000:4) - Språk: Norsk (bokmål)
Astrup, Marit1999
AddCart Scenarios of extreme precipitation of duration 1 and 5 days for Norway caused by climate changeNVEs utgivelser556(05)
Skaugen, Thomas / - Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 61 s. (NVE Oppdragsrapport A : 2002:7) - Språk: Engelsk
Skaugen, Thomas2002
AddCart Vannføringsstasjoner på Østlandet og SørlandetNVEs utgivelser556(05)
Pettersson, Lars-Evan / - Oslo : NVE, 2007. [NVEs utgivelser]. - 49 s. (NVE Oppdragsrapport A : 2007:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Pettersson, Lars-Evan2007