Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Energi och miljö : Forskare om framtidens energisystem 502.3:620.9 E
Stockholm : Kungl. Vetenskapsakademien, 1990. - 291 s (Documenta : no. 51/1990) - Språk: Norsk (bokmål)
 1990
AddCart Energy and the environment : Policy overview 502.3:620.9 E
Paris : OECD, 1989. - 222 s. - Språk: Engelsk
 1989
AddCart Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg : veilederNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 25 s. (NVE Veileder : 2004:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2004
AddCart Proceedings of the workshop on economic/energy/environmental modeling for climate policy analysis 502.3:620.9 P
Washington : University of Tokyo ; Massachusetts institute of technology , 1991. - 602 s. - Språk: Engelsk
 1991
AddCart Prosjektforslag om kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier 504.05.003 P
Oslo : Norenergi, 1989. - 1 b.(flere pag.) - Språk: Norsk (bokmål)
 1989
AddCart Transforming technology : an agenda for emvironmentally sustainable growth in the 21st century 502.3:620.9 H
Heaton, George / - World Resources Institute , 1991. - 39 s. - Språk: Engelsk
Heaton, George1991