• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Aquatic biology and hydroelectric power development in New Zealand 574.5:621.311 A
Auckland : Oxford University Press, 1987. - 280 s.
 1987
AddCart Bunndyrfaunaen i Eksingedalselva ved Ekse. : en sammenligning av forholdene 3 og 11 år etter TerskelbyggingNVEs utgivelser574.5:621.311
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1987. [NVEs utgivelser]. - 46 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 27) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1987
AddCart Bunndyrfaunaen i Eksingedalselva ved Ekse. : en sammenligning av forholdene 3 og 11 år etter TerskelbyggingNVEs utgivelserHylle 2
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1987. [NVEs utgivelser]. - 46 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 27) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1987
AddCart Bunndyrstudier i Eksingedalselva ved Ekse : effekter av økt vannføring på bunndyrsamfunnetNVEs utgivelser574.5:621.311
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 40 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 33) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1992
AddCart Bunndyrstudier i Eksingedalselva ved Ekse : effekter av økt vannføring på bunndyrsamfunnetNVEs utgivelserHylle 2
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 40 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 33) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1992
AddCart Bunndyrundersøkelser i Myrkdalsdeltaet etter senking av Myrkdalsvatnet : Terskelprosjektet/BiotopjusteringsprosjektetNVEs utgivelserHylle 2
Raddum, Gunnar G. / - Oslo : NVE, 1993. [NVEs utgivelser]. - 23 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 35) - Språk: Norsk (bokmål)
Raddum, Gunnar G.1993
AddCart Bunndyrundersøkelser i Myrkdalsdeltaet etter senking av Myrkdalsvatnet : Terskelprosjektet/BiotopjusteringsprosjektetNVEs utgivelser574.5:621.311
Raddum, Gunnar G. / - Oslo : NVE, 1993. [NVEs utgivelser]. - 23 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 35) - Språk: Norsk (bokmål)
Raddum, Gunnar G.1993
AddCart Eksingedalen : utbygging - forskning - forvaltning - fortid - nåtid - framtidNVEs utgivelser574.5:621.311
Eksingedalen (seminar) (29-31.mai 1989 : Voss) / - Oslo : NVE, 1989. [NVEs utgivelser]. - 156 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 31) - Språk: Norsk (bokmål)
Eksingedalen1989
AddCart Eksingedalen : utbygging - forskning - forvaltning - fortid - nåtid - framtidNVEs utgivelserHylle 2
Eksingedalen (seminar) (29-31.mai 1989 : Voss) / - Oslo : NVE, 1989. [NVEs utgivelser]. - 156 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Eksingedalen1989
AddCart Fiskebestand og bunndyr i Nea etter bygging av tersklerNVEs utgivelser574.5:621.311
Arnekleiv, Jo Vegar / - Oslo : NVE, 1988. [NVEs utgivelser]. - 35 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 28) - Språk: Norsk (bokmål)
Arnekleiv, Jo Vegar1988
Page 1 of 8 (80 items)Prev12345678Next