Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Alternativ erosjonssikring - metoder og litteraturNVEs utgivelser556(05)
Fergus, Tharan / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 16 s. (NVE Dokument : 1998:9) - Språk: Norsk (bokmål)
Fergus, Tharan1998
AddCart Alternativ erosjonssikring - metoder og litteraturNVEs utgivelser556(05)
Fergus, Tharan / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 16 s. (NVE Dokument : 1998:9) - Språk: Norsk (bokmål)
Fergus, Tharan1998
AddCart Alternativ erosjonssikring - metoder og litteraturNVEs utgivelser556(05)
Fergus, Tharan / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 16 s. (NVE Dokument : 1998:9) - Språk: Norsk (bokmål)
Fergus, Tharan1998
AddCart Bekkeutløp i regulerte vann erosjonssikring ved hjelp av terskler i trinn : modellforsøk 627.5 B
Trondheim : Vassdrags- og havnelaboratoriet, 1974. - fl.pag. - Språk: Norsk (bokmål)
 1974
AddCart Bruk av buner som erosjonsbeskyttelse i elver 532 B
Trondheim : NHL, SINTEF, 1989. - 39 s.+ bilag (Rapport : STF60 F89084) - Språk: Norsk (bokmål)
 1989
AddCart Dams and development : a new framework for decision-making 627.81 D
London : Eartscan, 2000. - 404 s. - Språk: Engelsk
 2000
AddCart Dams in a european context : keynote lecture ; reports from the ICOLD European Working Groups ; late papers 627.81(4) D
Oslo : Norwegian National Committee on Large Dams (NNCOLD), 2001. - 82 s. - Språk: Engelsk
 2001
AddCart Effektregulering - Virkninger på vannvegetasjon av prøvekjøringene i Vinjevatn 1997 og 1998 : Delprosjekt 1.6 Biologi 719.003 E
Johansen, Stein W. / - Oslo : Statkraft, 1999 - Språk: Norsk (bokmål)
Johansen, Stein W.1999
AddCart Effektregulering : Effektregulering og grunnvannserosjon - analyser og tiltakNVEs utgivelser719.003 E
Løvoll, Aslak / - Oslo : NVE, 1999. [NVEs utgivelser]. - 39 s + vedl. - Språk: Norsk (bokmål)
Løvoll, Aslak1999
AddCart Effektregulering : Effektregulering, erosjonsprosesser og sikringsmetoderNVEs utgivelser719.003 E
Pedersen, Turid Bakken / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - 49 s + vedl. (Effektregulering : nr. 17) - Språk: Norsk (bokmål)
Pedersen, Turid Bakken2001
Page 1 of 10 (93 items)Prev12345678910Next