Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart A coupled ice-ocean model supporting winter navigation in the Baltic sea : part 2. Thermodynamics and meteorological coupling Magasin
Omstedt, Anders / - Norrköping : SMHI, 1995. - 38 s. (SMHI rapporter : 21:1995) - Språk: Engelsk
Omstedt, Anders1995
AddCart Atnavassdraget hydrografi og evertebrater - en oversikt 719 K
Eie, Jon Arne / - Oslo : NVE, 1982. - 76 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1982:41) - Språk: Norsk (bokmål)
Eie, Jon Arne1982
AddCart Beregning av dimensjonerende og påregnelig maksimal flom : retningslinjerNVEs utgivelser556(05)
Lundquist, Dan / - Oslo : NVE, 1986. [NVEs utgivelser]. - 32 s. (NVE Publikasjon V : 1) - Språk: Norsk (bokmål)
Lundquist, Dan1986
AddCart Beregning av dimensjonerende og påregnelig maksimal flom : retningslinjerNVEs utgivelserHylle 11
Oslo : NVE, 1986. [NVEs utgivelser]. - 32 s. (NVE Publikasjon V : 1) - Språk: Norsk (bokmål)
 1986
AddCart Bidrag til Drammens vasdrags hydrografi 551.43(482.9) B
Norsk teknisk tidsskrift, 1887. - 8 s.+ 7 plansjer - Språk: Norsk (bokmål)
 1887
AddCart Blåskjell i Ryfylkefjordene 551.46(481.51) H
Hovgaard, Per / - Oslo : Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser, 1984. - 31 s. (Ryfylkeprosjektet rapport : 4) - Språk: Norsk (bokmål)
Hovgaard, Per1984
AddCart Brukerbeskrivelse for EDB-programmet TEGNH : uttegning av hydrografiske data 621.3(05)
Trondheim : SINTEF VHL, 1982. - II, 25 s. (SINTEF rapport : STF60 A82050) - Språk: Norsk (bokmål)
 1982
AddCart Dam-break flood analysis : review and recommendations 627.8(05) I
ICOLD / - Paris : ICOLD, 1998. - 301 s (ICOLD Bulletin : 111) - Språk: Flerspråklig
ICOLD1998
AddCart Dyreplankton i Rondvatn og øvre deler av Atnavassdraget, 1986 556(05) V
Schartau, Ann Kristin / - Oslo : NVE, 1987. - 47 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1987:115) - Språk: Norsk (bokmål)
Schartau, Ann Kristin1987
AddCart EDB-program for automatisk registrering av hydrografiske data med grafisk presentasjon av vertikalprofiler : etterberegning av målinger på Oksla Kraftverk 621.3(05)
Trondheim : SINTEF VHL, 1983. - IV, 40 s. + bilag (SINTEF rapport : STF60 A83081) - Språk: Norsk (bokmål)
 1983
Page 1 of 6 (57 items)Prev123456Next