Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Den norske turistforenings årbok 1935 : Hovedemne Helgeland 914.81 "1935" N
Oslo : DNT, 1935. - 287 s. (Den norske turistforening. Årbok : 1935) - Språk: Norsk (bokmål)
 1935
AddCart Den norske turistforenings årbok 1936 914.81"1936" N
Oslo : DNT, 1936. - 288 s. (Den norske turistforening. Årbok : 1936) - Språk: Norsk (bokmål)
 1936
AddCart Den norske turistforenings årbok 1937 914.81"1937" N
Oslo : DNT, 1937. - 288 s. (Den norske turistforening. Årbok : 1937) - Språk: Norsk (bokmål)
 1937
AddCart En avløpsmodell for Nigardsbreen og en studie av smeltevannshastigheter på Bretunga : Hovedfagsoppgave i geofysikk 551.32.001.5(481.55) M
Magnell, Jan-Petter / - Oslo : Universitetet i Oslo, Insitutt for geofysikk, [1985]. - 78 s. + vedlegg - Språk: Norsk (bokmål)
Magnell, Jan-Petter[1985]
AddCart Feltavgrensning på nordre JostedalsbreenNVEs utgivelser556(05)
Kennett, Mike / - Oslo : NVE, 1989. [NVEs utgivelser]. - 12, [5] s. (NVE Oppdragsrapport : 1989:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Kennett, Mike1989
AddCart Friluftsliv og turisme på Jostedalsbreen og i dens tilgrensende områder 556(05) V
Toftdahl, Hanne / - Oslo : NVE, 1987. - 57 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1987:110) - Språk: Norsk (bokmål)
Toftdahl, Hanne1987
AddCart Glacial streams - hydropower : Jostedalen - NorwayNVEs utgivelser627.8:551.324 F
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 59 s. (NVE Diverse : 1998) - Språk: Engelsk
Faugli, Per Einar1998
AddCart Glaciological characteristics of cores drilled on Jostedalsbreen, Southern NorwayNVEs utgivelser556(05)
Kawamura, Toshiyuki / I: Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Meteorology and Glaciology. - No. 2 - Oslo : NVE, 1990. [NVEs utgivelser]. - S. 152-160 (NVE Meddelelse : 73) - Språk
Kawamura, Toshiyuki1990
AddCart Glaciological investigations of Store Supphellebre, West-Norway 551.32(483.3) O
Orheim, Olav / - Oslo : Norsk polarinstitutt, 1970. - 48 s. (Skrifter / Norsk polarinstitutt ; nr 151 ) - Språk: Engelsk
Orheim, Olav1970
AddCart Glaciology, hydrology and glacial geology around Jostedalsbreen : field guide to excursion 10 September - 13 September 1988 organized in conjunction with Symposium on Snow and Glacier Research Relating to Human Living Conditions, Lom, Norway, 1988NVEs utgivelser551.32+551.33+556(483.3) G
Oslo : NVE, 1988. [NVEs utgivelser]. - 64 s. (NVE Diverse : 1988) - Språk: Engelsk
 1988
Page 1 of 3 (21 items)Prev123Next