• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann : veilederNVEs utgivelserHylle 11
Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 41 s. (NVE Veileder : 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann : veilederNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 41 s. (NVE Veileder : 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann : veilederNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 41 s. (NVE Veileder : 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann : veilederNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - 41 s. (NVE Veileder : 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Breheimutbyggingen - Stryn : mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold i berørte vassdragNVEs utgivelser556(05)
Asvall, Randi Pytte / - Oslo : NVE, 1985. [NVEs utgivelser]. - 102 s. (NVE Oppdragsrapport : 1985:5) - Språk: Norsk (bokmål)
Asvall, Randi Pytte1985
AddCart Effects of watercourse regulation on local climateNVEs utgivelser556(05)
Utaaker, Kåre / - Oslo : NVE, 1995. [NVEs utgivelser]. - 137 s. (NVE Publication : 1995:4) - Språk: Engelsk
Utaaker, Kåre1995
AddCart Etneutbyggingen : mulige endringer i vanntemperatur og isforhold ved en utbyggingNVEs utgivelser556(05)
Tvede, Arve Midgaard / - Oslo : NVE, 1985. [NVEs utgivelser]. - 47 s. (NVE Oppdragsrapport : 1985:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Tvede, Arve Midgaard1985
AddCart Fiskeribiologiske undersøkelser i Nordelva vassdraget, Sør-Trøndelag med konsekvensutredning av planlagt kraftutbygging Hylle 2
Arnekleiv, Jo Vegar / - Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1988. - 56 s.+ vedl. (Zoologisk serie : 1988-4) - Språk: Norsk (bokmål)
Arnekleiv, Jo Vegar1988
AddCart Grunnvannsundersøkelser i Altavassdraget : sluttrapportNVEs utgivelserHeidrun Kårstein 1996
AddCart Grunnvannsundersøkelser i Altavassdraget : sluttrapportNVEs utgivelser556(05)
Kårstein, Heidrun / - Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 25 s. + vedlegg (NVE Rapport : 1996:23) - Språk: Norsk (bokmål)
Kårstein, Heidrun1996
Page 1 of 5 (43 items)Prev12345Next