Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Datainnsamlingsutstyr for meteorologi og hydrologi : en markedsundersøkelse  551.5+556 D
Hamar, Oslo, Tonstad, 1979. - 38 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1979
AddCart Datainnsamlingsutstyr for meteorologi og hydrologi : en markedsundersøkelse for kraftverksbransjen : Håndbok for kraftverkspersonale 551.5+556 D
Trondheim : Vassdragsregulantenes forening, 1992. - 122 s.+ vedl. - Språk: Norsk (bokmål)
 1992
AddCart Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem : Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet 620.9.003 F
Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2010. - 116 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2010
AddCart Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT : analyseresultater 621.3(05) S
Graabak, Ingeborg / - Oslo : SINTEF Energiforskning, 2004. - 56 s. (EFI TR : A5980) - Språk: Norsk (bokmål)
Graabak, Ingeborg2004
AddCart Nasjonal måleverdidatabase og forbud mot fellesfakturering : utarbeidet for NVE 621.316:681.32.07(481) Na
Oslo : ECON, 2004. - 64 s. (ECON-rapport : nr. 113/2004) - Språk: Norsk (bokmål)
 2004
AddCart Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) : Ot.prp. nr. 114 (2004-2005) 087.7(481)
Justis- og politidepartementet / - Oslo : Departementet, 2005. - 157 s. (Odelstingsproposisjon : nr. 114 (2004-2005)) - Språk: Norsk (bokmål)
Justis- og politidepartementet2005
AddCart Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 1. august 2003NVEs utgivelser556(05)
Giswold, Christian Johan / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 50 s. (NVE Rapport : 2004:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Giswold, Christian Johan2004
AddCart Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 1. juli 2004NVEs utgivelser556(05)
Giswold, Christian Johan / - Oslo : NVE, 2005. [NVEs utgivelser]. - 51 s. (NVE Rapport : 2005:18) - Språk: Norsk (bokmål)
Giswold, Christian Johan2005
AddCart Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 31. desember 2005NVEs utgivelser556(05)
Fløtre, Kari Margrethe / - Oslo : NVE, 2006. [NVEs utgivelser]. - 50 s. (NVE Rapport : 2006:9) - Språk: Norsk (bokmål)
Fløtre, Kari Margrethe2006
AddCart Rapport nr. 2 fra skatteutvalget 621.31:336.2 Ut
Utvalg for vurdering av kraftverkbeskatning (Skatteutvalget) / - [Oslo] : [s.n.], 1987. - 35 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Utvalg for vurdering av kraftverkbeskatning1987
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next