Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid : St.meld. nr. 23 (2008-2009) 087.7(481) K St.meld.6
Kultur- og kyrkjedepartement / - [Oslo] : Departementet, [2009]. - 158 s. (Stortingsmelding : 2008-2009:23) - Språk: Norsk (nynorsk)
Kultur- og kyrkjedepartement[2009]
AddCart Det nya landskapet : kunskaper och idéer om naturvård, skogsodling och planering i kulturbygd 502.3(485) Gu
Gustavsson, Roland / - Jönköping : Skogsstyrelsen, cop. 1994. - 360 s. - Språk: Svensk
Gustavsson, Rolandcop. 1994
AddCart Forprosjektbeskrivelse "Prosjekt fløtningsminner" : plan for registrering, bevaring og bruk av fløtningsminner og andre kulturminner i NumedalslågenNVEs utgivelser351.85(482.9) A
Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 11 bl. (NVE Diverse : 1996) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Fortid former framtid : Utredninger i en ny kulturminnepolitikk : Utredning fra kulturminneutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. april 1999. Avgitt til Miljøverndepartementet 21. desember 2001 087.7(481) N
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 2002. - 207 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Frogner hovedgård : bondegård, herskapsgård, byens gård 914.81:940 R
Roede, Lars / - Oslo : Pax, 2012. - 267 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Roede, Lars2012
AddCart Handlingsplan for kulturminneforvaltning : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet 7. september 1990 avgitt 5. februar 1992 351.853(06) H
Oslo : Miljøverndepartementet, 1992. - 159 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1992
AddCart Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg : veilederNVEs utgivelser556(05)
Selfors, Asle / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 25 s. (NVE Veileder : 2004:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Selfors, Asle2004
AddCart Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar : Rettleiar 351.85 K
Oslo : Riksantikvaren, 2003. - 87 s. (Riksantikvarens rapporter : nr. 31 : 2003) - Språk: Norsk (nynorsk)
 2003
AddCart Kulturminner langs Numedalsvassdraget : plan for registrering, bevaring og bruk av fløtningsminner og andre kulturminner langs Numedalslågen og utvalgte tverrelver 351.85(482.9) A
Almenningen, Toril / - Tønsberg : NVE, 1997. - 1 b. (flere pag.) (NVE Diverse : 1997) - Språk: Norsk (bokmål)
Almenningen, Toril1997
AddCart Kulturminner og kulturmiljøer : Plan- og bygningsloven : Veileder 351.85 K
Oslo : Riksantikvaren, 2001. - 66 s. (Riksantikvarens rapporter : nr.29 (2001)) - Språk: Norsk (bokmål)
 2001
Page 1 of 2 (18 items)Prev12Next