• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Effect of storage time on sample quality : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleireNVEs utgivelser556(05)
L'Heureux, Jean-Sebastien / - Oslo : NVE, 2014. [NVEs utgivelser]. - 40, [7] s. (NVE Rapport : 2014:68) - Språk: Engelsk
L'Heureux, Jean-Sebastien2014
AddCart Effekt av lagringstid på prøvekvalitet : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleireNVEs utgivelser556(05)
L'Heureux, Jean-Sebastien / - Oslo : NVE, 2014. [NVEs utgivelser]. - 39, [7] s. (NVE Rapport : 2014:67) - Språk: Norsk (bokmål)
L'Heureux, Jean-Sebastien2014
AddCart Energitap i vannveiene ved kraftverk - delrapport nr. 8 : falltap i lukepropper 621.3(05)
Trondheim : SINTEF VHL, 1983. - 1 b. (flere pag.) (SINTEF rapport : STF60 A83042) - Språk: Norsk (bokmål)
 1983
AddCart Kvalitetsstyring og måleteknikk : i laboratorium, produksjon og tjenestevirksomhet 001.8.001.53 Ha
Halbo, Leif / - Oslo : Gyldendal, 2006. - 404 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Halbo, Leif2006
AddCart Phase speed and growth of whirls in a baroclinic coastal current 621.3(05)
Trondheim : SINTEF VHL, 1982. - II, 31 s. (SINTEF rapport : STF60 A82108) - Språk: Norsk (bokmål)
 1982
AddCart Sikring av bekkeutløp i regulerte vann : modellforsøk 627.5.001.53 Tu
Tufto, Pål Åge / - Trondheim : NTH, 1977. - i, 12 s. (SINTEF rapport : STF60 A77006) - Språk: Norsk (bokmål)
Tufto, Pål Åge1977
AddCart Soil testing for engineers 624.131.37 (075.8) La
Lambe, T. William / - New York : John Wiley & Sons, cop. 1951. - ix, 165 s. - Språk: Engelsk
Lambe, T. Williamcop. 1951
AddCart Stabilitetsundersøkelser av kanalplastringer : Laboratorieforsøk 627.5 S
VHL / - VHL, 1965. - fl.pag. (VHL Rapport) - Språk: Norsk (bokmål)
VHL1965