• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Aktiviteter på markvannssektoren i norge : rapport fra en serie orienterings- og høringsmøter arrangert av Norsk Hydrologisk Komités arbeidsgruppe for markvann 19.5.-23.8. og 1.11.1983 556.02(05) N
Oslo : Norsk hydrologisk komité, 1984. - 133 s. (Rapport / Norsk hydrologisk komité : 16) - Språk: Norsk (bokmål)
 1984
AddCart An indirect method for determination of the parameters of flood plain aquifersNVEs utgivelser556(05)
Beldring, Stein / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - [14 s.] (NVE Særtrykk : 112) - Språk: Engelsk
Beldring, Stein2001
AddCart Bayesian estimation of parameters in a regional hydrological modelNVEs utgivelser556(05)
Engeland, Kolbjørn / - Oslo : NVE, 2002. [NVEs utgivelser]. - [17 s.] (NVE Særtrykk : 126) - Språk: Engelsk
Engeland, Kolbjørn2002
AddCart Behov for utredning og forskning innen fagfeltet markvann : forslag fra Norsk hydrologisk komités arbeidsgruppe for markvann 556.02(05) N
Oslo : Norsk hydrologisk komité, 1983. - 92 s. (Rapport / Norsk hydrologisk komité : 13) - Språk: Norsk (bokmål)
 1983
AddCart Betydning av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjonNVEs utgivelser556(05)
Colleuille, Hervé / - Oslo : NVE, 2008. [NVEs utgivelser]. - 63 s. (NVE Rapport : 2008:12) - Språk: Norsk (bokmål)
Colleuille, Hervé2008
AddCart Distribution of soil moisture and groundwater levels at patch and catchment scalesNVEs utgivelser556(05)
Beldring, Stein / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - [20 s.] (NVE Særtrykk : 111) - Språk: Engelsk
Beldring, Stein2001
AddCart Distribution of soil moisture and groundwater levels in a boreal forest landscape : a model approach 556::550.3 B
Beldring, Stein / - Oslo : Department of Geophysics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 2000. - (flere pag.) - Språk: Norsk (bokmål)
Beldring, Stein2000
AddCart Groset forsøksfelt (016.H5) : grunnvanns- og markvannsundersøkelser : årsrapport 2002NVEs utgivelser556(05)
Colleuille, Hervé / - Oslo : NVE, 2003. [NVEs utgivelser]. - 22 s. (NVE Oppdragsrapport A : 2003:5) - Språk: Norsk (bokmål)
Colleuille, Hervé2003
AddCart Groset forsøksfelt (016.H5) : grunnvanns- og markvannsundersøkelser : årsrapport 2003NVEs utgivelser556(05)
Colleuille, Hervé / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 28 s. (NVE Oppdragsrapport A : 2004:6) - Språk: Norsk (bokmål)
Colleuille, Hervé2004
AddCart Groset forsøksfelt (016.H5) : grunnvanns og markvannsundersøkelser, årsrapport 2004, status pr. august 2005 inkludert FoU-resultaterNVEs utgivelser556(05)
Colleuille, Hervé / - Oslo : NVE, 2005. [NVEs utgivelser]. - 41 s. (NVE Oppdragsrapport A : 2005:15) - Språk: Norsk (bokmål)
Colleuille, Hervé2005
Page 1 of 4 (39 items)Prev1234Next