Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Fare for kvikkleireskred, Meråker kommune : Kartlegging og klassifisering av fareområder 624.131(06)
NGI, 2005. - 10 s. + vedl. og kart (NGI Rapport : 20041429-1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2005
AddCart Fisk, bunndyr og minstevannføring i elvene Tevla, Torsbjørka og dalåa, Meråker kommune Hylle 2
Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 2002. - 90 s. (Rapport botanisk serie : 2002-5) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Fiskeribiologiske referanseundersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1990-1994, i forbindelse med meråkerutbyggingen Hylle 2
Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1995. - upag. (Rapport botanisk serie : 1995-5) - Språk: Norsk (bokmål)
 1995
AddCart Geofaglige undersøkelser vedrørende kraftverkene i Meråker : utført for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Steinkjer. 551.4:621.311 D
Dahl, Ragnar / - Trondheim : NTH, Geologisk Institutt, [1984]. - 15 s. + utbrettbare kart - Språk: Norsk (bokmål)
Dahl, Ragnar[1984]
AddCart Geofaglige undersøkelser vedrørende kraftverkene i Meråker : utført for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Steinkjer. Hylle 18
Dahl, Ragnar / - Trondheim : NTH, Geologisk Institutt, [1984]. - 15 s. + utbrettbare kart - Språk: Norsk (bokmål)
Dahl, Ragnar[1984]
AddCart Grensetraktene : Fra Magnor til Meråker 914.81"1973" N
Oslo : DNT, 1973. - 223 s. (Den norske turistforening. Årbok : 1973) - Språk: Norsk (bokmål)
 1973
AddCart Kraftverkene i Meråker : vanntemperatur- og isforhold 1983-1994NVEs utgivelser556(05)
Asvall, Randi Pytte / - Oslo : NVE, 1995. [NVEs utgivelser]. - 11 s. + vedlegg (upag.) (NVE Rapport : 1995:32) - Språk: Norsk (bokmål)
Asvall, Randi Pytte1995
AddCart Registrering av elvemusling (margaritifera margaritifera l.) i Tevla, Meråker Hylle 2
Arnekleiv, Jo Vegard / - Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1998 (Notat fra zoologisk avdeling : 1998-1) - Språk: Norsk (bokmål)
Arnekleiv, Jo Vegar1998
AddCart Samla plan for vassdrag : Lødølja : 499 Nidelvvassdraget : Sør-Trøndelag fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - Trondheim : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.)1 (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Meråker/Tevla : 504 Stjørdalselv : Nord-Trøndelag fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - Steinkjer : Departementet, 1984. - 103 s. (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
Page 1 of 2 (19 items)Prev12Next