Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Betydning av vårflommens størrelse for tetthet av laks- og ørretunger i SaltdalselvaNVEs utgivelser556.166
Jensen, Arne J. / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 19 s. (Hydra notat : 1998:3) - Språk: Norsk (bokmål)
Jensen, Arne J.1998
AddCart Betydning av vårflommens størrelse for tetthet av laks- og ørretunger i SaltdalselvaNVEs utgivelserArne J. Jensen og Bjørn Ove JohnsenHydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid. Hydra-prosjekt: Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak. Ansvarlig institusjon: Norsk institutt for naturforskning1998
AddCart Betydning av vårflommens størrelse for tetthet av laks- og ørretunger i SaltdalselvaNVEs utgivelserJensen, Arne J. / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 19 s. (Hydra notat : 1998:3) - Språk: Norsk (bokmål)Jensen, Arne J.1998
AddCart Biological effects of power line fields : New York State powerlines project : scientific advisory panel final report 614.875 B
New York, 1987. - 156s. - Språk: Engelsk
 1987
AddCart Bygging av mikro- og minikraftverk i vernede vassdragNVEs utgivelser556(05) NVE diverse 4
Oslo : NVE, 1997. [NVEs utgivelser]. - 12 s. (NVE Diverse : 1997) - Språk: Norsk (bokmål)
 1997
AddCart Eksport/utveksling av elektrisitet som miljøforbedrende tiltak : rapport fra EFI (EFI-TR-F4139) 621.311(100) E
Oslo : EFFEN, 1994. - Fl.pag. (EFI TR : F4139) - Språk: Norsk (bokmål)
 1994
AddCart En litteraturoversikt over fosfor og nitrogen som begrensende faktor for produksjonen av planteplankton : fellesrapport for prosjektene 0-177/70 undersøkelser av vann- og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk og XT-10 nitrogen og fosfor i noen norske fjo 502.55(26.04+481) E
Oslo : NIVA, [1975?]. - 35 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 [1975?]
AddCart Energi i Norge : ressurser, teknologi og miljø 621.3(05) E
Trondheim : SINTEF, 2000. - 586 s. (SINTEF energiforskning : TR A5171) - Språk: Norsk (bokmål)
 2000
AddCart Energisektoren ved et veiskille : et multi klient studie 620.9(4) E
Oslo : ECON Senter for økonomisk analyse, 2000. - 55 s. (ECON-rapport : nr.21/2000) - Språk: Norsk (bokmål)
 2000
AddCart Energy markets and environmental issues : a European perspective 620.9:504.05 E
Oslo : Scandinavian University Press, 1992. - 255 s.
 1992
Page 1 of 9 (86 items)Prev123456789Next