Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Kontrollbesøk 1997 : rapport fra NVEs kontrollbesøk ved 15 energiverk våren 1997NVEs utgivelser556(05)
Bjelland, Rolv / - Oslo : NVE, 1998. [NVEs utgivelser]. - 10 s. + vedlegg (NVE Rapport : 1998:6) - Språk: Norsk (bokmål)
Bjelland, Rolv1998
AddCart Monopolkontroll av nettvirksomheten : en drøfting av regime og incentivstrukturen 621.3(05) U
Uthus, Bård Olav / - Trondheim : SINTEF energiforskning, 1999. - 91 s. (EFI TR : A4933) - Språk: nor
Uthus, Bård Olav1999
AddCart Monopolkontroll på en avreglerad elmarknad 621.311-52 S
Sverige. Elmyndighetsutredningen / - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1993. - 198 s. (SOU : 1993:105) - Språk: Svensk
Sverige1993
AddCart Prinsipper for regulering av nettvirksomhetens inntekter : NVEs vurderinger og innspill til fastleggelse av prinsipper og rammer for økonomisk regulering av nettvirksomheten fra 2007NVEs utgivelser556(05)
Karlsen, Eva Næss / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 79 s. (NVE Rapport : 2004:4) - Språk: Norsk (bokmål)
Karlsen, Eva Næss2004
AddCart Skille mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet : erfaringer fra møter med 19 energiverkNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 8 s. + vedlegg (NVE Publikasjon : 1996:15) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Skille mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet : erfaringer fra møter med 19 energiverkNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 8 s. + vedlegg (NVE Publikasjon : 1996:15) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Skille mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet : erfaringer fra møter med 19 energiverkNVEs utgivelserHylle 11
Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 8 s. + vedlegg (NVE Publikasjon : 1996:15) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Vurdering av behov for regulering av everk m.h.t. avbruddsforhold 621.3(05) E
Sand, Kjell / - Trondheim : Energiforsyningens forskningsinstitutt, 1993. - 23, [10] s. (EFI TR : A4088) - Språk: Norsk (bokmål)
Sand, Kjell1993