Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Den elektriske kraftforsyning : for Romsdalshalvøen med utenfor liggende øer samt Tingvoldhalvøen 621.311(483.6) Den
Molde : Mindor Bolsø's bok- & akcidenstrykkeri, [1917]. - 20 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 [1917]
AddCart Den norske turistforenings årbok 1941 : Hovedemne: Nordmøre 914.81"1941" N
Oslo : DNT, 1941. - 256 s. (Den norske turistforening. Årbok : 1941) - Språk: Norsk (bokmål)
 1941
AddCart Elektricitetssaken : korrespondance og sakkyndige uttalelser vedrørende dannelse av et kraftselskap 621.311(483.6) El
Kristiansund N : John Johnsen, 1917. - 75 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1917
AddCart Indstilling fra Kristiansunds elektricitetskomite : angaaende dannelse av kommunalt kraftanlæg 621.311(483.6) In
Kristiansund N : John Johnsen, 1917. - 19 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1917
AddCart Teknisk-økonomisk analyse av 132-66 kV-nettet på Nordmøre 621.3(05) E
Fredriksen, Oddbjørn / - Trondheim : EFI, 1975. - c, 125 s. (EFI TR : 1894) - Språk: Norsk (bokmål)
Fredriksen, Oddbjørn1975
AddCart Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)NVEs utgivelser574.5:621.311
Korsen, Ingvar / - Oslo : NVE, 1984. [NVEs utgivelser]. - 33 s. + vedl. (Terskelprosjektet : 24) - Språk: Norsk (bokmål)
Korsen, Ingvar1984
AddCart Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)NVEs utgivelserHylle 2
Korsen, Ingvar / - Oslo : NVE, 1984. [NVEs utgivelser]. - 33 s. + vedl. - Språk: Norsk (bokmål)
Korsen, Ingvar1984
AddCart Utskrift av rettsbok for Nordmøre herredsrett : Overskjønn Regulerings- og utbyggingsskjønn Folla-Vindølavassdragene m.v. 347.24 R
[Rettsbøker] / - Surnadal, 1977. - 28 s - Språk: Norsk (bokmål)
 1977