• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Brokke Aust-Agder ornitologi- og viltinteresser 556(05) V
Bekken, Jon / - Oslo : Universitetet i Oslo, 1986. - 19 s. (Rapport / Vassdragsforsk, Program for naturforvaltning : 93) - Språk: Norsk (bokmål)
Bekken, Jon1986
AddCart Delprosjekt Mosby : flomsonekartNVEs utgivelser556(05)
Pedersen, Turid Bakken / - Oslo : NVE, 2005. [NVEs utgivelser]. - 24 s. (NVE Flomsonekart : 2005:12) - Språk: Norsk (bokmål)
Pedersen, Turid Bakken2005
AddCart Endringer i temperatur og isforhold i Byglandsfjord : en vurdering av reguleringers innvirkningNVEs utgivelser551.326.83 K
Kanavin, Edvigs V. / - Oslo : NVE, 1975. [NVEs utgivelser]. - 14 s. (NVE Diverse : 1975) - Språk: Norsk (bokmål)
Kanavin, Edvigs V.1975
AddCart Flerbruksplan for Nedre Otra 556.04(481.32) F
Kristiansand : Typeset A/S, 1990. - 91 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1990
AddCart Flomberegning for Mosby (021.Z)NVEs utgivelser556(05)
Væringstad, Thomas / - Oslo : NVE, 2005. [NVEs utgivelser]. - 22 s. (NVE Dokument : 2005:13) - Språk: Norsk (bokmål)
Væringstad, Thomas2005
AddCart Flora og vegetasjon i Øvre Otra, Aust-Agder 719 K
Steinnes, Audun / - Oslo : NVE, 1985. - 71 s. (Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. Rapport : 83) - Språk: Norsk (nynorsk)
Steinnes, Audun1985
AddCart Fløtingens historie i Otra og Tovdalselva 621.311.0:630.37(481.3) H
Hagestad, Tønnes / - Kristiansand : Mandalselvens fellesfløting. - 86 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Hagestad, Tønnes 
AddCart Fosskarane og Åna : om fellesfløtningen i Otra og Vennesla Bom 621.311.0:630.37(481.3) V
Vevstad, Andreas / - Kristiansand : Fellesfløtingen i Otra, 1999. - 264 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Vevstad, Andreas1999
AddCart Geofaglig befaring i Hovdenområdet, Setesdal 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1977. - 6 s. + vedl. (Oppdragsrapport : 77/01) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1977
AddCart Hekni kraftverk i Otra : mulige endringer i vanntemperatur og isforhold ved utbyggingNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 1982. [NVEs utgivelser]. - 10 bl. (NVE Oppdragsrapport : 1982:3) - Språk: Norsk (bokmål)
 1982
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next