Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Fosskarane og Åna : om fellesfløtningen i Otra og Vennesla Bom 621.311.0:630.37(481.3) V
Vevstad, Andreas / - Kristiansand : Fellesfløtingen i Otra, 1999. - 264 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Vevstad, Andreas1999
AddCart Minstevannføringer 2 : eksempler fra norske vassdrag 556(05)
Ziegler, Tor / - Oslo : NTNFs utvalg for miljøvirkninger av vassdragsutbygging, 1989. - 74 s. (Miljøvirkninger av vassdragsutbygging. MVU-Rapport : A12b) - Språk: Norsk (bokmål)
Ziegler, Tor1989
AddCart Om isforholdene i Kilefjorden i årene 1947-63, og innflytelsen av de reguleringer som i denne tid er gjennomført i OtravassdragetNVEs utgivelser551.326.85 D
Devik, Olaf / - Oslo : NVE, 1967. [NVEs utgivelser]. - 11 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Devik, Olaf1967
AddCart Oversikt over isforholdene i Otra-vassdraget vinteren 1955-56NVEs utgivelser551.32(481) N
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Vassdragsdirektoratet. Hydrologisk avdeling (NVE) / - Oslo : NVE, 1957. [NVEs utgivelser]. - 1 b. (flere pag.) (NVE Diverse : 1957) - Språk: No
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen1957
AddCart Registrering av ras og erosjonsskader rundt Byglands- og ÅraksfjordenNVEs utgivelser556(05)
Andreassen, Hild / - Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 69 s. + vedlegg (NVE Rapport : 1996:32) - Språk: Norsk (bokmål)
Andreassen, Hild1996