Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbyggingNVEs utgivelser556(05)
Gaarder, Geir / - Oslo : NVE, 2015. [NVEs utgivelser]. - 134 s. (NVE Rapport : 2015:102) - Språk: Norsk (bokmål)
Gaarder, Geir2015
AddCart Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 502.74 N
Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 1999. - 162 s. (DN-rapport : 1999:3) - Språk: Norsk (bokmål)
 1999
AddCart Norsk Rødliste 2006 502.74 N
Trondheim : Artsdatabanken, 2006. - 416 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2006
AddCart Norsk Rødliste for arter 2010 : The 2010 Norwegian Red List for Species 502.74 N
Trondheim : Artsdatabanken, 2010. - 480 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2010
AddCart Rödlistade lavar i Sverige : Artfakta 582.29 R
Uppsala : ArtDatabanken, 1999. - 528 s. - Språk: Svensk
 1999
AddCart Truete arter i Norge 502.74 T
Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 1992. - 96 s. (DN-rapport : 1992:6) - Språk: Norsk (bokmål)
 1992