Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avkastning i nettvirksomheten i 1997NVEs utgivelser556(05)
Svelland, Eyri Hillgaar / - Oslo : NVE, 1999. [NVEs utgivelser]. - 15 s. + vedlegg (NVE Dokument : 1999:9) - Språk: Norsk (bokmål)
Svelland, Eyri Hillgaar1999
AddCart Avkastning i nettvirksomheten i 1997NVEs utgivelser556(05)
Svelland, Eyri Hillgaar / - Oslo : NVE, 1999. [NVEs utgivelser]. - 15 s. + vedlegg (NVE Dokument : 1999:9) - Språk: Norsk (bokmål)
Svelland, Eyri Hillgaar1999
AddCart Forbygningsavdelingens års- og regnskapsoversikt : for 1989NVEs utgivelser556(05) NVE Diverse 10
Vassdragsdirektoratet / - Oslo : NVE, 1990. [NVEs utgivelser]. - 9 s. + 5 vedlegg (NVE Diverse : 1990) - Språk: Norsk (bokmål)
Vassdragsdirektoratet1990
AddCart Normalkontoplan for elverker 621.311.1(481)
Norske elektrisitetsverkers forening / - Oslo : NEVF, 1957. - 108 s. (Publikasjon / Norske elektrisitetsverkers forening : 15) - Språk: Norsk (bokmål)
Norske elektrisitetsverkers forening1957
AddCart Ny bokføringslov : nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger : utredning fra utvalg oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon 30. mars 2001, avgitt til Finansdepartementet 31. oktober 2002 087.7(481)N
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 2002. - 146 s. - Språk: n
 2002
AddCart Nøkkeltall : regnskapsåret 1994 : et verktøy for å stille spørsmål! 556(05) NVE Diverse 10
NVE, Enøk- og markedsavdelingen / - Oslo : NVE, 1994. - flere pag. (NVE Diverse : 1994) - Språk: Norsk (bokmål)
NVE, Enøk- og markedsavdelingen1994
AddCart Omsetningskonsesjonsordningen : arbeidsgrupperapportNVEs utgivelser556(05) NVE Diverse 5
NVE, 1995. [NVEs utgivelser]. - 35 s. + vedl. (NVE Diverse : 1995) - Språk: Norsk (bokmål)
 1995
AddCart Programbudsjettering : Utredning I om utvikling og innføring av programbudsjettering i staten fra et utvalg oppnevnt av Det kgl. finans- og tolldepartement den 26. april 1967. Utredning avgitt 1. desember 1971 087.7(481) N
Norge. Finans- og tolldepartementet / - Oslo : Universitetsforlaget, 1972. - 162 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 1972:5) - Språk: Norsk (bokmål)
Norge. Finans- og tolldepartementet1972
AddCart Regnskapsloven : med kommentarer 347.719 H
Handeland, Øyvind / - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2011. - 434 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Handeland, Øyvind2011
AddCart Regnskapsrapportering : veiledning : til Norges vassdrags- og energiverk og Statistisk sentralbyrå : regnskapsår 1997NVEs utgivelser657.1 R
[?] : NVE, [1997]. [NVEs utgivelser]. - 60 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 [1997]
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next