Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Beskyttelse av kritiske IKT-system i energiforsyningen : muligheter og utfordringer i forlengelse av en CSIRT (Computer Security Incident Response Team) som understøttelse av IKT-sikkerheten i energiforsyningenNVEs utgivelser556(05)
Hagen, Janne / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 32, [12] s. (NVE Rapport : 2012:69) - Språk: Norsk (bokmål)
Hagen, Janne2012
AddCart Egenberedskap : en punktanalyse av nødstrømberedskapen i utvalgte kommuner 2014NVEs utgivelser556(05)
Steen, Roger / - Oslo : NVE, 2015. [NVEs utgivelser]. - 29 s. (NVE Rapport : 2015:103) - Språk: Norsk (bokmål)
Steen, Roger2015
AddCart NIFS - sluttrapport : FoU-programmet Naturfare, infrastruktur, flom og skred (2012-2015)NVEs utgivelser556(05)
Dolva, Bjørn Kristoffer / - Oslo : NVE, 2016. [NVEs utgivelser]. - 101 s. (NVE Rapport : 2016:43) - Språk: Norsk (bokmål)
Dolva, Bjørn Kristoffer2016
AddCart NIFS - sluttrapport : FoU-programmet Naturfare, infrastruktur, flom og skred (2012-2015)NVEs utgivelser556(05) M
Dolva, Bjørn Kristoffer / - Oslo : NVE, 2016. [NVEs utgivelser]. - 101 s. (NVE Rapport : 2016:43) - Språk: Norsk (bokmål)
Dolva, Bjørn Kristoffer2016
AddCart NIFS final report 2012 - 2016 : the natural hazards programNVEs utgivelser556(05)
Dolva, Bjørn Kristoffer / - Oslo : NVE, 2016. [NVEs utgivelser]. - 103 s. (NVE Rapport : 2016:92) - Språk: Engelsk
Dolva, Bjørn Kristoffer2016
AddCart Når sikkerheten er viktigst : beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner 087.7(481) N
Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2006. - 323 s. (Norges Offentlige Utredninger : NOU 2006:6) - Språk: Norsk (bokmål)
 2006
AddCart Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering 351.78(481) Fi
Fimreite, Anne Lise / - Oslo : Univeritetsforlaget, cop. 2011. - 310 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Fimreite, Anne Lisecop. 2011
AddCart Rapport fra 22. juli-kommisjonen : oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepende på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Avgitt til statsministeren 13. august 2012. 087.7(481) N
Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2012. - 481 s. (Norges Offentlige Utredninger : 2012:14) - Språk: Norsk (bokmål)
 2012
AddCart Risiko i et trygt samfunn : samfunnssikkerhet 087.7(481)
Justis- og beredskapsdepartementet / - Oslo : Dep., 2016. - 192 s. (Meld.St. : 10 (2016-2017)) - Språk: Norsk (bokmål)
Justis- og beredskapsdepartementet2016
AddCart Risk, Surprises and Black Swans : fundamental ideas and concepts in risk assessment and risk management 519.81 A
Aven, Terje / - London : Routledge, 2014. - XIII, 262 s. - Språk: Engelsk
Aven, Terje2014
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next