Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag : målsettinger og suksesskriterierNVEs utgivelser556(05)
Glover, Brian / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 64 s. (NVE Rapport Miljøbasert vannføring : 2012:10) - Språk: Norsk (bokmål)
Glover, Brian2012
AddCart Bekkeutløp i regulerte vann erosjonssikring ved hjelp av terskler i trinn : modellforsøk 627.5 B
Trondheim : Vassdrags- og havnelaboratoriet, 1974. - fl.pag. - Språk: Norsk (bokmål)
 1974
AddCart Biotopjusteringsprogrammet - Terskelprosjektet : informasjon nr. 32NVEs utgivelser574.5:621.311
Oslo : NVE. [NVEs utgivelser] (Terskelprosjektet) - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Bruk av buner som erosjonsbeskyttelse i elver 532 B
Trondheim : NHL, SINTEF, 1989. - 39 s.+ bilag (Rapport : STF60 F89084) - Språk: Norsk (bokmål)
 1989
AddCart Bunndyrfaunaen i Eksingedalselva ved Ekse. : en sammenligning av forholdene 3 og 11 år etter TerskelbyggingNVEs utgivelser574.5:621.311
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1987. [NVEs utgivelser]. - 46 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 27) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1987
AddCart Bunndyrfaunaen i Eksingedalselva ved Ekse. : en sammenligning av forholdene 3 og 11 år etter TerskelbyggingNVEs utgivelserHylle 2
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1987. [NVEs utgivelser]. - 46 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 27) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1987
AddCart Bunndyrstudier i Eksingedalselva ved Ekse : effekter av økt vannføring på bunndyrsamfunnetNVEs utgivelser574.5:621.311
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 40 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 33) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1992
AddCart Bunndyrstudier i Eksingedalselva ved Ekse : effekter av økt vannføring på bunndyrsamfunnetNVEs utgivelserHylle 2
Fjellheim, Arne / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 40 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 33) - Språk: Norsk (bokmål)
Fjellheim, Arne1992
AddCart Bunndyrundersøkelser i Myrkdalsdeltaet etter senking av Myrkdalsvatnet : Terskelprosjektet/BiotopjusteringsprosjektetNVEs utgivelser574.5:621.311
Raddum, Gunnar G. / - Oslo : NVE, 1993. [NVEs utgivelser]. - 23 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 35) - Språk: Norsk (bokmål)
Raddum, Gunnar G.1993
AddCart Bunndyrundersøkelser i Myrkdalsdeltaet etter senking av Myrkdalsvatnet : Terskelprosjektet/BiotopjusteringsprosjektetNVEs utgivelserHylle 2
Raddum, Gunnar G. / - Oslo : NVE, 1993. [NVEs utgivelser]. - 23 s. (Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet : 35) - Språk: Norsk (bokmål)
Raddum, Gunnar G.1993
Page 1 of 13 (121 items)Prev1234567111213Next