• Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Arkeologiske undersøkelser i vassdrag : faglig program for Sør-Norge 903(481) I
Indrelid, Svein / - Oslo : Riksantikvaren, 2009. - 171 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Indrelid, Svein2009
AddCart Arkeologiske undersøkelser i vassdrag : faglig program for Sør-Norge 903(481) M
Indrelid, Svein / - Oslo : Riksantikvaren, 2009. - 171 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Indrelid, Svein2009
AddCart Barskog i Nord - Norge : Utkast til verneplan Direktoratet for naturforvaltningVerneplanen for barskog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet. Formålet med verneplanen er å sikre for ettertiden et representativt utvalg av det typiske og de sjeldne/trua elementene i norsk barskognatur. Regjeringen har vedtatt å verne 415 kvm i produktiv barskog i Norge, hvorav ca. 50 - 55 kvm i Nord - Norge.1996
AddCart Bedre vern av vassdragene i Norden 719(48)
Nordisk ministerråd / - København : Ekspressen Tryk, 2001. - 93 s. (TemaNord : 2001:543) - Språk: Norsk (bokmål)
Nordisk ministerråd2001
AddCart Differensiert forvaltning av vernede vassdragNVEs utgivelser556(05)
Pettersen, Steinar / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 18 s.+ vedl. (NVE Publikasjon : 1992:20) - Språk: Norsk (bokmål)
Pettersen, Steinar1992
AddCart Differensiert forvaltning av vernede vassdragNVEs utgivelser556(05)
Pettersen, Steinar / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 18 s.+ vedl. (NVE Publikasjon : 1992:20) - Språk: Norsk (bokmål)
Pettersen, Steinar1992
AddCart Differensiert forvaltning av vernede vassdragNVEs utgivelserHylle 10
Pettersen, Steinar / - Oslo : NVE, 1992. [NVEs utgivelser]. - 18 s.+ vedl. (NVE Publikasjon : 1992:20) - Språk: Norsk (bokmål)
Pettersen, Steinar1992
AddCart Dokumenterte verneverdier i vernede vassdrag : en veileder for tilrettelegging og vurdering av informasjon NVEs utgivelser556(05) D
Oslo : NVE, 1996. [NVEs utgivelser]. - 40 bl. - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Etterundersøkelser i SkjomaNVEs utgivelser556(05)
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1991. [NVEs utgivelser]. - 133 s. (NVE Publikasjon : 1991:14) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1991
AddCart Etterundersøkelser i SkjomaNVEs utgivelserAnne Kroken og Per Einar FaugliSkjomen-vassdraget inngår i Fou-programmet "Etterundersøkelser" - et program der det legges vekt på natur- og miljøaspektet.1991
Page 1 of 23 (225 items)Prev1234567212223Next