• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:67 s. - diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0497-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 3:2004
Emneord:Avløp / Vannutveksling / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Totalavløpet fra Norges vassdrag hvert år i perioden 1961-2002
beregnes som summen av årsavløp ved ca. 180 avløpsstasjoner og anslåtte
årsavløp fra de områder som ikke dekkes av disse stasjonene. Totalavløpet er
beregnet for hele landet og for hver av 11 landsdeler. Vannutvekslingen over
landegrensen er også beregnet. Det totale avløpet fra Norges vassdrag var
i gjennomsnitt i referanseperioden 1971-2000 391 km3/år. Dette tilsvarer en
middelvannføring på 12400 m3/s, en avrenning på 1105 mm og et spesifikt avløp
på 35.0 l/s x km2. Av totalavløpet fra Norges vassdrag går i gjennomsnitt
12 km3/år til Sverige og ca 0.2 km3/år til Finland. Fra nabolandene kommer
det inn over landegrensen i gjennomsnitt 4 km3/år fra Sverige, 8 km3/år fra
Finland og 1 km3/år fra Russland.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV
Vurdering: