Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Abiotiske effekter i reguleringsmagasiner : temperatur- og isforhold i Follsjøen og i vassdraget nedenfor
Ansvar:Torulv Tjomsland
Forfatter:Tjomsland, Torulv
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:24 s. - kol.ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0518-0 / 1502-234x
Klassenummer:551.32:556.16.01/.04(483.6) / 556.526(483.6)
Serie:NVE Rapport Miljøbasert vannføring ; 2004:5
Emneord:Dypvannsinntak / Isforhold / Kraftverksmanøvrering / Overflateinntak / Vannføring / Vanntemperatur / Vassdragsregulering
Geografiske emneord:Follsjøen / Surna
Note:Har bibliografi
Rapporten er en del av Norges forskningsråds prosjekt: Miljøvennlig bruk av
vannressursene i et endret klima- og energiregime (VAKLE)
Sammendrag: Rapporten omhandler hvordan kraftverksmanøvrering påvirker
temperatur- og isforhold i magasiner og i vassdraget nedenfor. Vanntemperatur-
og isforhold ble simulert med en matematisk modell. Det var godt samsvar mellom
observerte og simulerte temperaturer i Follsjøen og i driftsvannet til Trollheim
kraftstasjon. Avviket var sjeldent over 1 °C. Bruk av overflateinntak i magasinet
påvirket temperaturen i driftsvannet i betydelig grad sammenliknet med dyp-
vannsinntak. Overflateinntak resulterte i simulerte temperaturer som gjennom-
gående var nær hva man kan forvente i et uregulert/ naturlig magasinoverløp.
Overflateinntak ga varmere driftsvann på våren og forsommeren, og kaldere
på sensommeren og høsten, enn dypinntak. For eksempel ble det oppnådd 8 °C
en måned tidligere om våren ved overflateinntak. Også i vassdraget nedenfor,
Surna, var påvirkningen betydelig.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport_miljoebasert_vannfoering/2004/miljoebasert2004_05.pdf