• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann : veileder
Ansvar:red.: Anne Hustveit
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:41 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Serie:NVE Veileder ; 2002:1
Emneord:Konsesjonsbehandling / Vannkraftutbygging / Konsekvensutredning / Vassdragstiltak / Grunnvann
Geografiske emneord:Norge
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: