Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester
Forfatter:Norges vassdrags- og energiverk
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE Diverse 6
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:7 s.
Serie:NVE Diverse ; 1997
Emneord:Kraftomsetning / Nettjenester / Retningslinjer / Målinger / Fakturering / NVE
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE Diverse 7
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/diverse/1997/retningslinjerkraftomsetning1997.pdf