• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)
Ansvar:Yngvar Hagala
Forfatter:Hagala, Yngvar / Mellquist, Pål / Aass, Per / Hillestad, Knut Ove / Aars, Øystein / Larsen, Roald / Borgstrøm, Reidar / Lillehammer, Albert / Larsson, Petter / Gunnerød, Tor B.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE, 1983
Omfang:47 s. - ill
ISBN/ISSN:82-554-0359-0
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Terskelprosjektet ; 20
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi / Biotopjustering
Note:Nr 1 (1976)- nr 5 har tittel: Informasjon fra Terskelprosjektet. Nr 6 (1977)- nr 25(1984) har tittel: Terskelprosjektet. Informasjon nr....
Innhold:Har engelsk sammendrag med tittel: Egg production, density, mortality and growth of brown trout (Salmo trutta L.) younger than 3 years at Ekse, Eksingedalselva river
Serien fortsetter som: Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet. Informasjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE574.5:621.311
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
Vurdering: