• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)
Ansvar:Jan E. Raastad
Forfatter:Raastad, Jan E. / Mellquist, Pål / Aass, Per / Hillestad, Knut Ove / Aars, Øystein / Larsen, Roald / Borgstrøm, Reidar / Lillehammer, Albert / Larsson, Petter / Gunnerød, Tor B.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE, 1983
Omfang:94 s. + vedl. - ill
ISBN/ISSN:82-554-0364-7
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Terskelprosjektet ; 23
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi / Biotopjustering
Note:Nr 1 - nr 5(1977) har tittel: Informasjon fra Terskelprosjektet. Nr 6 - nr 25 (1984) har tittel: Terskelprosjektet. Informasjon nr....
Innhold:Har engelsk sammendrag med tittel:The effect of weirs on macrobenthos in regulated rivers, with special emphasis on black-flies (Diptera, simuliidae)
Serien fortsetter som: Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet. Informasjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE574.5:621.311
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
Vurdering: