• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)
Ansvar:Ingvar Korsen, fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen
Forfatter:Korsen, Ingvar / Mellquist, Pål / Aass, Per / Hillestad, Knut Ove / Aars, Øystein / Larsen, Roald / Borgstrøm, Reidar / Lillehammer, Albert / Larsson, Petter / Gunnerød, Tor B.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE, 1984
Omfang:33 s. + vedl. - ill
ISBN/ISSN:82-554-0406-6
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Terskelprosjektet ; 24
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi / Biotopjustering
Geografiske emneord:Norge / Nordmøre / Todalselva
Note:Nr 1 - nr 5(1977) har tittel: Informasjon fra Terskelprosjektet. Nr 6 - nr 25 (1984) har tittel: Terskelprosjektet. Informasjon nr....
Innhold:Har engelsk sammendrag med tittel: Salmon (Salmo sdalar L.) and brown trout (Salmo trutta L.) in the river Todalselva (Toåa), west Norway, after hydro-electric development and building of weirs
Serien fortsetter som: Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet. Informasjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE574.5:621.311
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
Vurdering: