• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Climate change and floods
Ansvar:Nils Roar Sælthun
Forfatter:Sælthun, Nils Roar / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Norvik, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:upag.
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1997:6
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Klimaendringer
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Innhold:Notatet tar opp mulige effekter av klimaendringer på flomforholdene i nordiske
hydrologiske regimer, altså regimer hvor snø spiller en viktig rolle. Simuleringer
utført i forbindelse med det nordiske prosjektet "Climate Change and Energy
Production" er beskrevet, og resultatene oppsummerte. Hvorvidt flommen på
Østlandet i 1995 kan ha sammenheng med klimaendringer diskuteres. Videre
berøres problemet med økt usikkerhet - man kan ikke lenger gå ut fra at historiske
data og statistikk beskriver framtidens flomregimer, knapt nok dagens situasjon.
Denne økte usikkerheten er den mest relevante innflytelsen av klimaendringer på
dagens beslutningssituasjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: