• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bruk av ensembleprognoser til estimering av usikkerhet i lokale nedbørprognoser
Ansvar:Marit Helene Jensen
Forfatter:Jensen, Marit Helene / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Nordvik, Erling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:19 s.
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1998:1
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Prognoser
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Hydra-prosjekt: Usikkerhet i hydrologiske og meteorologiske prognoser (F7). Ansvarlig institusjon: Det norske meteorologiske institutt
Innhold:Det er utviklet en metode for å velge ut sannsynlig værregime fra ECMWFs 51 daglige ensembleprognoser. Metoden er basert p¨å å finne storskala vindretninger vha den geostofiske tilnærmelsen. Prognosene blir gruppert etter vindretninger i ulike vindsektorer, og det blir funnet en sannsynlighet for hver sektor. Metoden er testet for vassdraget Rånåsfoss på et datasett fra september 1997. Mulige bruksområder for metoden er diskutert.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: