• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg : prisnivå 01.01.2005
Ansvar:Jan Slapgård (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:upag. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0572-5 / 1502-3664
Serie:NVE Håndbok ; 2005:2
Emneord:Kostnader / Kraftkostnader / Kraftproduksjon / Teknisk utstyr
Note:Dokumentet er satt i ringperm
Ansvarlige saksbehandlere: Sweco Grøner AS og NVE ved Jan Slapgård
Håndboka koster kr 1000,-
Innhold:Håndboka er utarbeidet for beregning av et gjennomsnittlig påregnelige entrepre-
nørutgifter (bygningsmessige arbeider) og leverandørutgifter (mekanisk og elekt-
trisk utstyr) for vannkraftanlegg i en tidlig fase. De samme omkostnininger vil av-
henge av en rekke forhold som kan variere fra anlegg til anlegg, og dette forutset-
ter at brukeren har gode fagkunnskaper. Dette gjelder særlig de bygningsmessige
arbeider. Håndboka er utarbeidet for opprusting/utvidelsesprosejekter.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering: