• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (< 10 000 kW) : prisnivå 01.01.2005
Ansvar:Jan Slapgård (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:upag. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0571-7 / 1502-3664
Serie:NVE Håndbok ; 2005:1
Emneord:Kraftkostnader / Kraftproduksjon / Mindre vannkraftanlegg / Teknisk utstyr
Note:Håndboka i ringperm blir løpende oppdatert.
Håndboka koster kr 1000,-
Innhold:Håndboka er utarbeidet for beregning av gjennomsnittlig påregnelige entreprenø-
rutgifter (bygningsmessige arbeider) og leverandørutgifter (mekanisk og elektrisk
utstyr) for mindre vannkraftanlegg, i området opp til 10.000 kW i en tidlig fase. De
samme omkostninger vil avhenge av en rekke forhold som kan variere fra anlegg til
anlegg, og dette forutsetter at brukeren har gode fagkunnskaper. Dette gjelder
særlig de bygningsmessige arbeider for vannkraftanlegg. Håndboka supplerer vårt
kostnadsgrunnlag utarbeidet for større vannkraftprosjekter (Håndbok nr 3/2005).
Eier:NVE
Eksemplar:4. (4 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
4.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 5
Vurdering: