• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:A note on floods in high latitude countries
Ansvar:Lars Andreas Roald
Forfatter:Roald, Lars A. / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Norvik, Erling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:upag. [2 bl.]
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1997:5
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en
tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper,
enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag
og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;
(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak;
(Mo) Modellarbeid.
Hydra-prosjekt: Databaser og GIS. Ansvarlig institusjon: NVE
Innhold:Notatet gir en sammenfatning av flomårsaker på høye breddegrader og i fjellområder med særlig vekt på sesongfordelingen av flommer. Videre gis en oversikt over flomregimene i Norge. Konsekvenser ved en mulig klimaendring mot et mildere klima diskuteres. Og det gis en oversikt over noen relevante undersøkelser i andre land.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: