• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tersklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag - (Terskelprosjektet)
Ansvar:Arnfinn Langeland [og] Trond Haukebø
Forfatter:Langeland, Arnfinn / Mellquist, Pål / Aass, Per / Hillestad, Knut Ove / Aars, Øystein / Larsen, Roald / Borgstrøm, Reidar / Lillehammer, Albert / Larsson, Petter / Gunnerød, Tor B. / Haukebø, Trond
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 2
Utgitt:Oslo : NVE, 1979
Omfang:56 s. - ill
ISBN/ISSN:82-554-0200-4
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Terskelprosjektet ; nr. 9
Terskelprosjektet ; 9
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi / Biotopjustering
Note:Nr 1(1976) - nr 5(1977) har tittel: Informasjon fra Terskelprosjektet. Nr 6(1977) - nr 25 (1984) har tittel: Terskelprosjektet. Informasjon nr....
Innhold:Har engelsk sammendrag og tittel: Trout, burbot and bottom invertebrates in the river Nea, central Norway, before building of weirs
Serien fortsetter som: Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet. Informasjon
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERMHylle 1
Vurdering: