• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Virkning av urbanisering på avrenningsforhold i Storånavassdraget
Ansvar:Jadranka Milina, SINTEF
Forfatter:Milina, Jadranka / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Norvik, Erling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:42 s.
ISBN/ISSN:82-14-00851-4
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1998:6
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Urbanisering
Geografiske emneord:Norge / Storånavassdraget
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Hydra-prosjekt: Modeller og simulering av avløp fra tettsteder (T03) Ansvarlig institusjon: SINTEF. Bygg og miljøteknikk
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: