• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vårflommer i Glomma : modellering av maksimalvannføringen på bakgrunn av volum og flomhydroprogrammets form
Ansvar:X
Forfatter:Solberg, Grete Orderud / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Norvik, Erling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:72 s. + vedlegg
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1998:10
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en
tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper,
enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag
og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;
(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak;
(Mo) Modellarbeid. Hovedfagsoppgave i geografi (hydrologi). Geografisk institutt,
Universitetet i Oslo. Våren 1998
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: