• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomvolum Østlandet våren 1995 : frekvens og regional fordeling
Ansvar:av Grete Orderud Solberg & Kjell Norseth med bidrag fra Jan Ove Søderholm & Trine Søyland
Forfatter:Solberg, Grete Orderud / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Norvik, Erling / Nordseth, Kjell / Søderholm, Jan Ove / Søyland, Trine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:55 s.
Klassenummer:556.166(481-11)
Serie:Hydra notat ; 1998:11
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern
Geografiske emneord:Norge / Østlandet
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: