• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1985
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - kol.ill.
Serie:Fossekallen
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1985 til nr.10:1985
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
Antall lån: 3
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1985:1
Fossekallen 1985:2
Fossekallen 1985:3
Fossekallen 1985:4
Fossekallen 1985:5
Fossekallen 1985:6
Fossekallen 1985:7
Fossekallen 1985:8
Fossekallen 1985:9-10
Fossekallen 1985:ekstra