• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrodynamisk modell for Glomma mellom Kongsvinger og Øyeren
Ansvar:Ingjerd Haddeland, Bjarne Krokli
Forfatter:Haddeland, Ingjerd / Eikenæs, Olianne / Skauge, Ola / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Krokli, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:7 s. - ill
Klassenummer:532.57
Serie:Hydra notat ; 1999:8
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Flomverk / Hydrodynamisk modell
Geografiske emneord:Norge / Glomma
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en
tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper,
enkelte med egen notat- og rapportserie: D (Databaser og GIS); N (Naturgrunnlag
og arealbruk), T (Tettsteder); F (Flomdemping, flomvern og flomhandtering);
R (Skaderisikoanalyse); Mi (Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak);
Mo (Modellarbeid)
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Ex3TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: