• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Storflommers effekt på laksunger i Gaula
Ansvar:Kjetil Hindar (NINA), Jan Henning L'Abée-Lund (NVE), Jo Vegar Arnkleiv (NTNU)
Forfatter:Hindar, Kjetil / Eikenæs, Olianne / Skauge, Ola / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / L''Abée-Lund, Jan Henning / Arnkleiv, Jo Vegar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:16 s. - ill
Klassenummer:556.166.2
Serie:Hydra notat ; 1999:9
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Laksyngel / Storflom
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en
tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper,
enkelte med egen notat- og rapportserie: D (Databaser og GIS); N (Naturgrunnlag
og arealbruk), T (Tettsteder); F (Flomdemping, flomvern og flomhandtering);
R (Skaderisikoanalyse); Mi (Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak);
Mo (Modellarbeid)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: