• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nødoverløp på flomverk
Ansvar:Morten Skoglund (SINTEF), Eirik Traae (NVE), Einar Tesaker (SINTEF)
Forfatter:Skoglund, Morten / Eikenæs, Olianne / Skauge, Ola / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Traae, Eirik / Tesaker, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:77 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1999:11
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Flomverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: D (Databaser og GIS); N (Naturgrunnlag og arealbruk), T (Tettsteder); F (Flomdemping, flomvern og flomhandtering); R (Skaderisikoanalyse); Mi (Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak); Mo (Modellarbeid)
Innhold:Hydra-rapport F05 har samme tittel.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: