• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommer, flomsikring og miljø - konflikt eller konsensus?
Ansvar:av Nils Roar Sælthun, NIVA
Forfatter:Sælthun, Nils Roar / Eikenæs, Olianne / Skauge, Ola / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:50 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:82-410-0427-3
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra-rapport ; Mi06
Emneord:Flom / Flomskade / Flomsikring / Vannkvalitet / Miljøeffekter / Miljøkonsekvenser / Miljøvirkninger
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en
tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper,
enkelte med egen notat- og rapportserie: D (Databaser og GIS); N (Naturgrunnlag
og arealbruk), T (Tettsteder); F (Flomdemping, flomvern og flomhandtering);
R (Skaderisikoanalyse); Mi (Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak);
Mo (Modellarbeid)
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Ex3TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: