• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Opvatningen i Stor-Elvdal og Os : Instilling II
Ansvar:fra den av Arbeidsdepartementet i januar 1928 opnevnte sakkyndige kommisjon
Signatur:556.16.04(481.14) O
Utgitt:Oslo : NVE, 1931
Omfang:54 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.16.04(481.14)
Serie:NVE Diverse ; 1931
Emneord:Isgang / Vinter / Oppdragsvirksomhet / Hydrologi / Glasiologi / Målinger / Observasjoner / Vassdrag
Geografiske emneord:Glomma / Os kommune / Stor-Elvdal
Note:Serieangivelse på omslag: Meddelelser fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen ; V. 3
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.16.04(481.14) O
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.16.04(481.14) O
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/diverse/1931/opvatning1931.pdf